Samiti Botëror i Udhëheqjes

Tiranë, Nëntor 2022

Folësit

Folësit e Samitit transmetojnë gërshetimin e veçantë të vizionit, frymëzimit dhe aftësive praktike që mund t'i zbatoni menjëherë.

Njihuni me disa nga folësit e Samitit 2022.

Craig Groeschel

Themelues & Pastor Kryesor, “Life.Church”; Autor librash shumë të shitur;
Kampion i “SBU”.

Andy Stanley

Themelues & Pastor për "North Point Ministries"; Moderator për "Your move with Andy Stanley; Autor librash shumë të shitur.

Judah Smith

Pastor i "Churchhome"; Themelues i aplikacionit "Faithful app"; Autor librash shumë të shitur për "New York Times".

Vanessa Van Edwards

Themeluese & Investigatore kryesore e sjelljes "Science of People"; Folëse e njohur në rang ndërkombëtar; Autore librash shumë të shitur

Lynsi Snyder

Pronare & Presidente e "In-N-Out" Burger ; Themeluese e "Army of Love"

Johnny C. Taylor, Jr.

President & CEO i "SHRM", "Shoqatës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore"; Ish President & CEO për "Thurgood Marshall College Fund"; Autor librash shumë të shitur

Jon Acuff

Udhëheqës Ekspert; I vlerësuar si 100 folësit më me ndikim të Udhëheqjes; Autor librash shumë të shitur sipas "New York Times".

Dr. Heidi Grant

Psikologe Sociale; Eksperte e shkencës së Udhëheqjes; Drejtoreshë e "Research & Developement për EY Americas Learning"; Autore librash shumë të shitur

Sahar Hashemi

Themeluese e "Coffee Republic; Themeluese e "Skinny Candy"; Drejtoreshë Ekzekutive për "Scale Up Institute"; Autore librash shumë të shitur

Carey Nieuwhof

Carey Nieuwhof

Pse të shkoj në Samit?

Për më shumë se 25 vite, Samiti i ka ndikuar thellë* pjesëmarrësit.

*Sipas studimit të pavarur nga Excellence in Giving të bazës së përgjigjeve të pjesëmarrësve të rregullt në Samit.

79%

E PJESËMARRËSVE

pohojnë forcim të punës si ekip, rritje në përkushtim dhe rezultate të larta

72%

E PJESËMARRËSVE

pohojnë mënyra se si mbikqyrësi i tyre është përmirësuar në punë

68%

E PJESËMARRËSVE

u frymëzuan për të ndikuar më tepër në komunitetet e tyre

89%

E PJESËMARRËSVE

u nxitën të udhëheqim pavarësisht kundërshtive

"To raise and multiply leaders will bring about a change in my community, my society and my country at large. The GLS has given us that platform and the resources to do that. This is the biggest desire of my heart."
Julius Msheliza, Nigeria
"God always whispers to me when I attend the Summit. I always come away with powerful, practical and life changing ideas and concepts."
Pastor Anuparp Wichitnantana, Thailand